Blusmiddelen


Keuring van blusmiddelen is verplicht.

Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, vallen onder de REOB, de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Deze blusmiddelen moeten volgens de Nederlandse Norm (NEN-norm) minstens één keer per jaar worden gekeurd door een REOB erkend bedrijf.

Veel bedrijven zeggen “mijn verzekering zegt blussers één keer per twee jaar en de brandslanghaspel één keer per jaar”. Het kan zo zijn dat verzekeringsmaatschappijen dat zeggen, maar wij en alle andere brandbeveiligingsbedrijven mogen alleen keuren volgens de NEN-norm en die geeft aan alle brandblusmiddelen één keer per jaar keuren. Dus in het 2e jaar is de blusser NIET GEBRUIKSKLAAR, terwijl in de clausules van veel verzekeringsmaatschappijen juist staat dat de blusser gebruiksklaar dient te zijn en gecontroleerd door een REOB-monteur werkend bij een NCP gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf.

Naast de jaarlijkse keuring dient een schuimblusser na elke 5 jaar uitgebreid te worden onderhouden en na elke 10 gereviseerd te worden en dient een poederblusser c.q. koolzuursneeuwblusser (oftewel Co2-blusser) alleen na elke 10 jaar gereviseerd te worden.

Voor brandslanghaspels geldt daarbij ook een verplichting tot afpersen van de slanghaspel eens in de vijf jaar. Het stilstaande water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen legionellabacterie huisvesten. Om besmetting van legionella tegen te gaan, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels zijn verzegeld en dient er een goede legionellasticker aanwezig te zijn op de haspel die waarschuwt dat het geen drinkwater is en aangeeft alleen de haspel te gebruiken bij brand.

Brandblusser met schuim, poeder of co2 (koolzuursneeuw)

Eerst een waarschuwing in het algemeen. Let goed op bij het kopen van een blusser dat deze toegelaten is op de Nederlandse markt. Daar moet een speciale keur voor aanwezig zijn op het etiket. Zie foto 4. De 2 ovalen ringen met de B, BZ en 97 moeten aanwezig zijn. de twee andere cijfers kunnen verschillen. Wanneer dit keur niet aanwezig is, kan de brandblusser niet goedgekeurd worden voor de verzekering of gebruikersvergunning.

Let ook goed op het bouwjaar van de brandblusser. Een poederblusser gaat officieel 20 jaar mee, maar economisch slechts 10 jaar. Wanneer u een poederbrandblusser koopt die 5 jaar oud is, maar wel nieuw in de doos, dan is deze maar de helft van de nieuwwaarde waard. Dat geldt ook voor een Co2 brandblusser.
Een schuimblusser dient na 5 jaar hervuld te worden hetgeen ongeveer 25 euro kost. Een schuimblusser van 4 jaar oud moet dus het jaar erna al weer hervuld worden. Deze is slechts 38% van de nieuwwaarde waard…..

Wanneer kies ik voor een poederblusser?
Een poederblusser kan niet bevriezen en heeft een grote bluscapaciteit tot zelfs 3 keer zoveel  als een schuimblusser. Het nadeel is de nevenschade aan elektronische apparatuur en de enorme zooi die het achter laat. Wanneer deze nevenschade van ondergeschikt belang is en er een alles of niets situatie is, dan blust poeder het best. Je krijgt geen tijd om na brandblusser 1 op zoek te gaan naar brandblusser 2…..  Denk hierbij aan een parkeergarage, opslag van brandbare stoffen, schuren waar het kan vriezen. Wanneer tegen de laagste prijs brandblussers gehangen  moeten worden, is poeder de goedkoopste optie.

Wanneer kies ik voor een schuim brandblusser?
Voor alle binnen situaties zoals kantoren, woonhuizen, winkels waar de nevenschade en de verstikkende poederstofwolk van een poederblusser te veel impact hebben. Bij een vluchtende menigte zal het leegspuiten van een poederblusser leiden tot minder zicht, hoestaanvallen en wellicht paniek. Daarbij zal het blussen van een prullenbakbrandje met een poederblusser in een winkel leiden tot dagenlang poetsen en waarschijnlijk het afschrijven van veel producten.

Wanneer kies ik voor een koolzuursneeuw brandblusser?
Koolzuursneeuw is een aanvulling op de andere blussers en wordt gebruikt wanneer de brand nog “uit te blazen” is. Koolzuursneeuw verstikt alleen en koelt niet. De term sneeuw is hierbij wel verwarrend. Een blussing met koolzuursneeuw laat geen residu achter. Wanneer je een brandend speenvarken blust met co2, kun je hem gewoon consumeren zonder rekening te houden met de blussing. De druk is erg hoog bij een co2 blusser, daarom moet je voorzichtig zijn, dat je de hete resten niet alle kanten opblaast. iets dat gloeit zal met een co2 blusser niet te blussen zijn. Een co2 blusser plaats je bij computerruimtes, meterkasten en gebruik je bijvoorbeeld bij het lassen aan auto’s om in enkele seconden op “onbereikbare” plaatsen de brand uit te blazen.

Kies ik een dure of een goedkope brandblusser?
Met alle respect voor een brandblusser, de meeste brandblussers staan het hele jaar niets te doen dan wachten in een comfortabele omgeving. Het ene type wordt na 5 jaar nog eens hervuld, maar bijna alle brandblussers verdwijnen na 10 jaar in de container….. nieuw en ongebruikt. Een uitwas van onze werpwerpmaatschappij in combinatie met onze regelzucht. Het is niet anders. Het gereedschap dat ik dagelijks gebruik moet van de beste kwaliteit zijn, want dat gereedschap is aan slijtage onderhevig. Het is mooi dat een brandblusser een super sterke slang heeft en verf die na 30 jaar nog niet bladdert, maar na 10 jaar gaat hij toch de prullenbak in.

Wat wel van belang is, is de bluscapaciteit. Op een standaard brandblusser staan grote letters A,B,C, en F of combinaties hiervan. Voor elke letter staat een cijfer dat aangeeft hoe goed de brandblusser is in het blussen van een vaste stof brand (A), vloeistof brand(B), gasbrand (C) en vetbrand(F). Met een brandblusser waar 22A op staat kan ik twee keer zoveel blussen als met een brandblusser waar 11A op staat. Zo heb je schuimblussers met 13A er op, maar ook met 27A. Die met 27A is dus veel beter en mag ook een stuk duurder zijn. Voor de standaard omgeving is deze blusrating het belangrijkst.

 

blussers

Voor online winkelen kunt u ook terecht bij SafetyWay.
Door te klikken op WebWinkelSafetyWay wordt u naar de webwinkel van SafetyWay geleid.