Privacy en Gebruikers, Downloads


Privacy en Gebruikers

Safetyway verzameld geen gegevens over bezoekers zoals bijvoorbeeld registratiegegevens, contactgegevens en gebruikersstatistieken. Mocht ons privacybeleid in de toekomst veranderen, zal dat op deze pagina meteen bekend worden gemaakt.

Op onze contactpagina wordt gevraagd uw e-mailadres op te geven als u meer inlichtingen wilt over ons Safetyway.
Omdat deze gegevens louter worden verzameld om u op accurate wijze te kunnen informeren, wordt behalve om uw e-mailadres niet om andere persoonlijke gegevens gevraagd. Merk op dat uw e-mailadres onder geen enkel beding aan derden wordt doorgegeven.
Op onze server worden allerlei gegevens bijgehouden over de pagina’s die bezoekers zoal bekijken, het tijdstip waarop een pagina wordt bekeken, vanaf welke site bezoekers naar onze website worden doorverwezen, enzovoort. Safetyway gebruikt deze gegevens louter voor interne doeleinden, met name om op basis van deze feedback de nodige wijzigingen door te voeren in de lay-out en vormgeving van onze site. Ook deze gegevens worden onder geen enkel beding aan derden meegedeeld.
Nogmaals; Mocht ons privacybeleid in de toekomst veranderen, zal dat op deze pagina meteen bekend worden gemaakt.

 

Gebruiksvoorwaarden Safetyway.

 Alle rechten voorbehouden. Dit is de officiële website van Safetyway.
Door deze site te bezoeken, verklaart u kennis genomen te hebben van onze gebruiksvoorwaarden en die te aanvaarden. Safetyway behoudt zich het recht voor de informatie op deze site ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Deze openbaar toegankelijke website is louter bedoeld om informatie te verstrekken over Safetyway en de diensten die ze aanbiedt, en om de bezoekers in staat te stellen contact met ons op te nemen.
Alle afbeeldingen, logo’s en HTML-code voor deze site zijn intellectuele eigendom van Safetyway. Het ongeoorloofd reproduceren, kopiëren, aanpassen, wijzigen of op welke wijze dan ook dupliceren van de inhoud van deze site of specifieke onderdelen ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden en zal strafrechtelijk worden vervolgd.
Onder ongeoorloofd gebruik van deze website wordt verstaan:
(a) het wijzigen van de HTML-code, CGI-scripts, afbeeldingen of elk ander onderdeel van de site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
(b) het overdragen of publiceren van informatie die als bedreigend, haatdragend, discriminerend of obsceen wordt beschouwd;
(c) het versturen van ongewenste e-mail (spam) via onze website;
(d) elke poging om de correcte werking van de site te verstoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het hacken van de site of specifieke delen ervan of het verwijderen of wijzigen van de content van de site.
Safetyway kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of nalatigheden op deze website, noch voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van deze site. Gebruiksvoorwaarden voor  Safetyway 2014 © .

 

Downloads

Algemene Voorwaarden SafetyWay

 

 

Kijk ook eens op Aloys-Art