Pictogrammen


Voor Pictogrammen kunt u ook terecht bij SafetyWay.

Door te klikken op WebWinkelSafetyWay wordt u naar de webwinkel van SafetyWay geleid voor Pictogrammen.

Arbo wetgeving

Pictogrammen ! Gemeente instanties en verzekeringen verplichten u om op diverse  plaatsen in een gebouw pictogrammen te plaatsen. Zo dient elk blusmiddel te zijn voorzien van een pictogram in de vorm van sticker of bordje. Al deze aanduidingen hebben als doel om calamiteiten te voorkomen, te  helpen bij vluchten, te waarschuwen bij gevaar en zo meer. SafetyWay beschikt over een assortiment van diverse pictogrammen. Daarnaast beschikt SafetyWay ook over de middelen om eigen ontwerpen te realiseren in alle denkbare vormen zoals b.v. borden, doeken, stickers, etc. voor onder anderen: Reclame; Bouwborden voor b.v. terreinafbakening; Controlestickers; etc.

Op onze webwinkel kunt u heel eenvoudig stickers of bordjes bestellen.
Door op de link Webwinkel SafetyWay te klikken komt u op de webwinkel van SafetyWay.

Pictogrammen_